Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

  • Drukuj

str Bartosz Drzazga, Andrzej Dybowski i Adam  Olczyk są autorami pracy:
"Usprawnienie pracy biblioteki poprzez system skrytek".

Praca przeszła przez etap okręgowy, plasując się na pierwszym miejscu. Czekamy teraz na wyniki etapu centralnego, które zostaną ogłoszone 30 maja 2015 r.