I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 8 Kwietnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January

Wyniki Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły Kazimierzu Jagiellończyku

12 marca,w ostatnim dniu tradycyjnego funkcjonowania zajęć, odbył się- przeznaczony dla uczniów klas pierwszych- konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły.
Wzięło w nim udział 20.uczniów ( po dwóch z każdej klasy). Młodzież pisała test z pytaniami otwartymi,a wyniki zespołów zostały zsumowane. 
Maksymalny wynik wynosił 36, a więc dwóch uczniów jednej klasy mogło uzyskać łącznie 72 punkty.
 
A oto wyniki:
I - 1cg : 65p.
II - 1dg : 54p.
III - 1c : 50p.
IV - 1eg: 47p.
V - 1ag : 46p.
VI - 1a : 34p.
VI - 1e : 34p.
VII - 1b: 32p.
VII - 1bg: 32p.
VIII - 1d : 11p.
 
Wyniki indywidualne:
 
I - Wojciech Jadwiszczak( 1cg) : 34p.
II - Adam Stępkowski(1cg) : 31p.
III - Jan Boruń (1eg) : 29p.
IV - Joanna Dominiak (1dg) : 28p.
V - Julia Szymajda (1dg) : 26p.
V - Mateusz Krawczyk (1a) : 26p.
V - Krzysztof Banaszak( 1c) : 26p.
pozostali uczniowie otrzymali poniżej 25 punktów.
 
Naszym pierwszakom dziękujemy za udział w konkursie popularyzującym biografię Patrona Szkoły,  a najlepszym gratulujemy wiedzy!

 

Sieradzki ,,Jagiellończyk'' po raz drugi wyróżniony tytułem ,,Szkoła eTwinning''

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka otrzymało jako jedna z 85 szkół w Polsce tytuł "Szkoła eTwinning".

Wyróżnienie to jest nadawane szkołom co dwa lata. Nasza szkoła otrzymała je po raz drugi. Dwa lata temu byliśmy jedną z trzech szkół w województwie łódzkim i pierwszą szkołą ponadgimnazjalną. W tym roku jesteśmy jedną z sześciu w województwie i drugą w Sieradzu, razem ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Władysława Łokietka.

 Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

Szczegóły na stronie:

https://etwinning.pl/85-polskich-placowek-wyroznionych-odznaka-szkoly-etwinning/?fbclid=IwAR2QwHVZ35nQvaakVOH8kwkY7Dt3a2k_B2TcCOtsmseyPDsoj7wjG64yuJ4

oraz na siewie.tv

http://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/11306-sieradzki-jagielloczyk-po-raz-drugi-wyroniony-tytuem-szkoa-etwinning

i nasze.fm

https://www.nasze.fm/news,34763

Gratulujemy Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom!


 

 

 

 


Rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli o logowanie się na platformie edukacyjnej portal.lojagiellonczyk.pl

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

W piątek 20.03.2020 r. ukazało się rozporządzenie MEN, które nakłada na szkoły realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trosce o jakość kształcenia naszych uczniów wdrożyliśmy w szkole pakiet Office 365, który umożliwia bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i prowadzenie lekcji on-line a zarazem monitorowanie przepracowanych efektywnie zajęć. W związku z powyższym apeluję do wszystkich, aby zalogowali się na Office 365 i poznali możliwości platformy, szczególnie przestrzeni TEAMS. Uczniowie oczywiście będą mieli pomoc ze strony nauczycieli i administratorów.

Wszelkie uwagi i prośby proszę przesyłać na dziennik elektroniczny

lub na platformie Office 365 na adresy:

p. o. dyrektora szkoły Jowita Królikowska:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
administratorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   oraz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co zatem się zmienia od 25 marca 2020 roku w naszej szkole?

1. Od najbliższej środy zaczynamy prowadzić lekcje zgodnie z planem zajęć, który obowiązywał przed ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nauczanie na odległość jest obowiązkiem.
2. Z uczniami komunikujemy się za pomocą Office 365 lub dziennika elektronicznego. Lekcje prowadzimy on-line z wykorzystaniem przestrzeni Teams.
3. W związku z nauczaniem na odległość będą stworzone nowe dokumenty wewnątrzszkolne.
4. Jeśli Ktoś z różnych względów nie będzie prowadził lekcji on-line z aplikacją Teams, jest zobowiązany przesyłać materiały uczniom przez dziennik elektroniczny w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Taki nauczyciel musi również określić czas i formę konsultacji dla ucznia i rodzica. 
5.  W czasie realizacji zajęć musimy również zadbać o higienę pracy. 
10. Materiały przesyłamy tylko przez Office 365 lub dziennik elektroniczny. O sposobie będą uczniowie powiadamiani. 


Zachęcam wszystkich, by w razie problemów, wzajemniesobie pomagać i się wspierać. 
Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali. Ten czas jest trudny dla nas wszystkich. Rozmawiajmy, podsuwajmy pomysły. Negatywne emocje nie sprzyjają konstruktywnym rozwiązaniom.

Ważne:
1. Z platformą można łączyć się za pomocą telefonu, warunek - musi być uruchomiony Internet. Komputer nie jest wymagany.
2. Podczas wideokonferencji nie musicie mieć włączonych kamerek. Ważne, żebyśmy się nawzajem słyszeli i mogli komunikować.
3. Zgłaszajcie problemy na bieżąco.
4. Uczniów, którzy mają nauczanie indywidualne i tych którzy mają oceny niedostateczne prosimy szczególnie o kontakt na platformie Office 365.


Z wyrazami szacunku
Jowita Królikowska
p.o. dyrektor

Nauka na odległość w usłudze Office 365: wskazówki dla rodziców i opiekunów


 

Koronawirus - aktualne informacje MEN

 

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej
- kliknij aby dowiedzieć się więcej

 Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


 Nauczyciele naszej szkoły będą w stałym kontakcie z uczniami. Zaoferują wsparcie młodzieży i przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.


Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Więcej informacji dotyczących koronawirusa znajduje się na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


Strona 1 z 10

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj333
Wczoraj628
W ciągu tygodnia1571
Razem990438

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

image001.jpg zw001.jpg zw002.jpg zw003.jpg zw004.jpg zw006.jpg zw008.jpg zw009.jpg zw010.jpg zw011.jpg zw012.jpg zw013.jpg